IR Olimpiada Języka rosyjskiego

Oficjalna strona organizatora Olimpiady (do edycji 2018/2019)
Olimpiada Języka Rosyjskiego
realizowana jest dzięki dotacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej


Regulamin OJR
Informator L OJR
Program i tematyka L OJR
Terminarz zawodów
Komitet Główny
Komitety Okręgowe
Ankieta Uczestnika
Wyniki zawodów
Archiwum

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Siedziba: 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115
tel. 22 826 15 31
Preferowany kontakt: Katedra Rusycystyki UW
tel. 22 55 34 228, fax 22 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
www.ir.uw.edu.pl/ojr

Bieżącą działalnością Komitetu Głównego OJR kieruje zespół w składzie:

  • dr hab. Magdalena Dąbrowska, Przewodnicząca, Kierownik Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. dr hab. Antoni Semczuk, Przewodniczący Honorowy
  • dr Edward Szędzielorz, Wiceprzewodniczący, Sekretarz Naukowy
   e-mail: ejszedzi@uw.edu.pl; tel. 604 621 462
  • mgr Iwona Wołoszczenko, Kierownik Organizacyjny
   e-mail: iwona.woloszczenko@wum.edu.pl; tel. 664 109 121
  •  mgr Irena Komendacka, Sekretarz Techniczny
   e-mail: ikomendacka@uw.edu.pl; tel. 22 55 34 228
  • mgr Alicja Wąsik, Główny Księgowy
   e-mail: azwasik@uw.edu.pl; tel. 22 55 34 282

  Pozostali członkowie Komitetu Głównego:
   • mgr Józef Bryll, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
   • prof. dr hab. Henryk Fontański, Uniwersytet Śląski
   • dr hab. Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   • dr Sergey Khvatov, Przewodniczący Mazowieckiego Komitetu Okręgowego OJR
   • mgr Joanna Janowicz-Czernik, nauczyciel języka rosyjskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie
   Skład Komitetu Głównego OJR został zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 1 października 2016 r. i zaktualizowany 1 września 2017 r


   Aktualizacja: 14.09.2019 r.