odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
Małgorzata Cielebąk
Dziekanat ds. studenckich WLS, p.433
tel. +48 22 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl
wtorek, czwartek 10.00 - 14.30
przerwa 12.30 - 13.00
poniedziałek, środa - tryb zdalny / dyżury
w razie konieczności umawiać się mailowo
piątek - tryb zdalnyGoście Instytutu - prof. Andrzej de Lazari

W dniu 25.02.2004 w IR odbyło się spotkanie z wybitnym literaturoznawcą prof. Andrzejem de Lazari - redaktorem wydanej właśnie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych książki Dusza polska i rosyjska - oraz Bibsem Ekkel'em - najlepszym bałałajkarzem na zachód od Bugu.
Program uświetnił koncert gry na swoistym dla kultury rosyjskiej instrumencie.