odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
30.09.2019


Studenci zainteresowani poszerzaniem swoich wiadomości mają możliwość działania w licznych funkcjonujących na UW kołach naukowych.

Osoby zainteresowane tworzeniem nowych kół naukowych zapraszamy po niezbędne informacje na stronę Studenckiego Ruchu Naukowego na UW: http://www.rada.uw.edu.pl/