odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
08.11.2019


Koło Naukowe Współpracy i Dialogu ze Wschodem

Studenckie Koło Naukowe Współpracy i Dialogu ze Wschodem zostało założone w grudniu 2014 roku.
Opiekunem naukowym Koła jest dr Piotr Głuszkowski, wykładowca w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Katedry Rusycystyki UW.
Celem naszej działalności jest poszerzenie wiedzy o Rosji i innych państwach leżących na terenach byłego Związku Sowieckiego, a także – poprzez wymianę studencką, organizację dyskusji i innych imprez naukowych – nawiązanie kontaktów z rosyjskojęzycznymi studentami i naukowcami. Nasze spotkania mają charakter interdyscyplinarny w związku z czym jesteśmy otwarci na propozycje współpracy innych filologów, historyków, politologów, filozofów, kulturologów i wszystkich innych osób, które interesują się Rosją i byłym Związkiem Sowieckim.