odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
08.11.2019


ROSYJSKIE HORYZONTY”

KOŁO MŁODYCH ROSJOZNAWCÓW


Koło "Rosyjskie Horyzonty" zawiesiło swoją działalność w 2016 r.
Na wniosek studentów działalność Koła może zostać wznowiona.


O NAS

Koło Naukowe Młodych Rosjoznawców „Rosyjskie Horyzonty” zostało wpisane do rejestru uczelnianych organizacji naukowych 21 stycznia 2011 roku (liczba porządkowa wpisu 671)

Opiekunem naukowym Koła jest dr Dorota Piekarska-Winkler, wykładowca w Zakładzie Komunikacji Językowej Instytutu Rusycystyki UW.

Działalność Koła ma służyć pogłębianiu wiedzy na temat Rosji, jej kultury, tradycji i obyczajów, zapoznaniu z twórczością i działalnością wybitnych Rosjan, weryfikacji stereotypów dotyczących postrzegania Rosji i jej mieszkańców.

W ramach podejmowanych działań przygotowujemy i wygłaszamy referaty, tworzymy prezentacje multimedialne, piszemy scenariusze i nagrywamy amatorskie filmy. Zamierzamy organizować spotkania dyskusyjne, wystawy i ekspozycje. Nawiązujemy kontakty z innymi osobami zainteresowanymi podobną tematyką, uczestniczymy w konferencjach i konkursach.

Celem naszego Koła jest pogłębianie wiedzy na interesujące nas tematy, organizowanie i rozwijanie studenckiego życia naukowego, promowanie aktywności, zaangażowania i umiejętności realizowania w grupie ambitnych projektów.

Chcemy podejmować nowe wyzwania, co pozwoli nam doskonalić się, uczyć się i rozwijać zainteresowania.