odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Konferencje IR

 • Pażdziernik 2015, Warszawa
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki)
  Organizator: Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki
  Termin konferencji: 22-23 października 2015 r.
 • Maj 2015, Warszawa
  Konferencja Naukowa nt. Sine ira et studio. Nowe odczytania literatury i kinematografii radzieckiej
  Organizator: Koło Naukowe Literatury Rosyjskiej przy Instytucie Rusycystyki
  UW.
  Termin konferencji: 15-16 maja 2015 r.
 • Maj 2015, Warszawa
  IV Kongres Języków Obcych PASE nt. Inspiracje i innowacje w europejskiej edukacji językowej (European Congress of the Polish Association for Standards i Language Education PASE. Inspiration and Innovation in European Language Edycation
  organizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE,  współorganizatorzy - Instytut Rusycystyki UW i Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego
  Termin konferencji:  8-10 maja 2015 r.
 • Maj 2015, Warszawa
  I Debata o Rosji współczesnej pt. Drugi obieg polityki i kultury
  Organizator - Koło Naukowe "Rosyjskie Horyzonty" oraz Samorząd Studentów Instytutu Rusycystyki UW
  Termin: 6 maja 2015 r.
 • Październik 2014, Warszawa
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Literatura i kultura rosyjska w Europie XXI wieku. Tradycja - przemiany – perspektywy
  Organizator: Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki UW.
  Termin konferencji: 23-24 października 2014 r.
 • Maj 2014, Loeven (Belgia)
  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet
  Organizator: Instytut Rusycystyki UW, Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia)
  Termin konferencji: 23-25 maja 2014 r.
 • Maj 2014, Warszawa
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa  Między niewolą a służeniem. Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej
  Organizator: Koło Naukowe Literatury Rosyjskiej przy Instytucie Rusycystyki UW.
  Termin konferencji: 16-17 maja 2014 r.
 • Maj 2014, Warszawa
  III Kongres Języków Obcych PASE nt. Edukacja językowa: kierunki rozwoju, problemy i rozwiązania, współorganizowany przez Instytut Rusycystyki UW i Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.
  Termin konferencji: 9-11 maja 2014 r.
 • Październik 2013, Warszawa
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Translatio i kultura zorganizowana przez Wydział Lingwistyki Stosowanej: Instytut Lingwistyki Stosowanej i Instytut Rusycystyki przy wsparciu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
  Termin konferencji: 17-19 października 2013 r.
 • Maj 2013, Warszawa
  Międzynarodowy Kongres Języków Obcych PASE Perspektywy edukacji językowej w kolejnym XX-leciu
  Organizator: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE; współorganizator: Instytut Rusycystyki UW
  Termin konferencji: 10-11 maja 2013 r.
 • Maj 2012,  Daugavpils (Łotwa)
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. XVII Sławianskije cztienija (XVII Slavu Lasijumi)
  Organizatorzy - Uniwersytet w Daugavpils, Instytut Rusycystyki UW
  Termin konferencji: 18-19 maja 2012 r.
 • Maj 2012, Warszawa
  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata. Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet.
  Organizatorzy - Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja „Russkij mir”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury MAPRJAŁ, Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Wydawnictwo Szkolne PWN.
  Termin konferencji: 10-13 maja 2012 r.
 • Kwiecień 2012, Warszawa
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Polska-Rosja: dialog kultur. Pamięci Profesor Heleny Cybienko
  Organizatorzy - Instytut Rusycystyki UW oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.
  Termin konferencji: 27-28 kwietnia 2012 r.
 • Marzec 2012, Warszawa
  VI Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów nt. Literatura rosyjska: teksty i konteksty.
  Organizator - Instytut Rusycystyki UW. Współorganizator - Samorząd Doktorantów UW. Partnerzy i sponsorzy: Fundacja Na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód.
  Termin konferencji: 29-31 marca  2012 r.
 • Czerwiec 2011, Warszawa
  Czwarta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Ego-dokument i literatura nt. Autobiografia/autobiografizm. Wyznania/ konfesyjność w twórczości pisarzy rosyjskich
  Organizatorzy: Instytut Rusycystyki UW, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
  Termin konferencji: 3-4 czerwca 2011 r.
 • Maj 2011, Warszawa
  Międzynarodowa Sesja Naukowa nt. IV Mieżdunarodnyje Drużnikowskije cztienija. Pieriodiczeskije izdanija Russkogo Zarubieżja
  Organizatorzy: Instytut Rusycystyki UW, Związek Literatów Polskich, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie
  Termin konferencji: 30-31 maja 2011 r.
 • Marzec 2011, Warszawa
  V Konferencja Naukowa Młodych Filologów na temat Literatura rosyjska: teksty i konteksty (18-20 III)
 • Grudzień 2010, Warszawa
  Konferencja okrągłego stołu pt. Czas odwilży. Rosyjscy twórcy kultury, literatury, nauki w latach 60-tych XX wieku organizowana przez Instytut Rusycystyki UW i Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (7-8 XII)
 • Maj 2010, Warszawa
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Język rosyjski współczesnej Rosji organizowana przez IR UW (13-14 V)
 • Marzec 2010, Warszawa
  Literatura rosyjska: teksty i konteksty
  IV Konferencja Naukowa Młodych Filologów organizowana przez IR UW wraz z Kołem Naukowym "Warsztat Literaturoznawczy" oraz Radą Doktorantów WLS UW (25-27 III)
 • Kwiecień 2009 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ego-dokument i literatura"
 • Marzec 2009 r., III Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów
 • Maj 2008, Warszawa
  Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata.
  Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet.

  IV Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Instytut Rusycystyki UW (7-11 V)
  więcej [rtf], [pdf]
 • Kwiecień 2008 r., II Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów
 • Wrzesień-Październik 2007, Dni literatury i języka rosyjskiego w Instytucie Rusycystyki UW
 • Kwiecień 2007, "Ego-dokument i literatura"
 • Kwiecień 2007, Warszawa
  Dzienniki, notatniki, listy pisarzy rosyjskich
  Konferencja naukowa organizowana w Instytucie Rusycystyki UW (27-28 IV)
  więcej: [rtf], [pdf]
 • Marzec 2007, Warszawa
  Literatura rosyjska w kontekście europejskim
  Język rosyjski we współczesnym świecie
  I Międzynarodowa Konferencja Młodych Filologów organizowana w Instytucie Rusycystyki UW (30-31 III)
  zaproszenie: [rtf], [pdf]
  приглашение: [rtf], [pdf]
 • Maj 2006, Warszawa
  Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata.
  Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet.

  III Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Instytut Rusycystyki UW (10-14 V)
  więcej: [rtf], [pdf]
 • Maj 2005, "Dzienniki pisarzy rosyjskich. Kontekst literacki i historyczny".
 • Maj 2004, "Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i Świata.
  Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet." - program [rtf], [pdf]
 • Marzec 2004, "Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj" - program [rtf], [pdf]
 • Maj 2003, Literatura i literaturoznawstwo. Na styku kultur Polski i Rosji .Inspiracje, więzi, animozje. Humor językowy jako atrybut kultury etnicznej.
 • Maj 2002, Język rosyjski w przestrzeni językowej i kulturowej Europy i świata.Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet.