odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.04.2018


Anna Bożena Jędrzejkiewicz

Doktor habilitowany

abjedrze@uw.edu.pl

Specjalność naukowa

Literaturoznawstwo rosyjskie; historia literatury rosyjskiej XIX i XX wieku

Twórczość Antoniego Czechowa

Prowadzone zajęcia

Wstęp do literaturoznawstwa

Historia literatury rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku - wykład i ćwiczenia

Historia literatury rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku - ćwiczenia

Ważniejsze publikacje

 • Funkcje imienia własnego w powieści biograficznej, [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Literaturoznawstwo, t. 4, Warszawa 1979, s. 57-61.
 • Czas w powieści biograficznej, [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Debiuty naukowe, t. 2, Warszawa 1980, s. 97-105.
 • Narracja w powieści J. Nowikowa "Puszkin na wygnaniu", [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Z badań nad literaturami słowiańskimi, t. 3, Warszawa 1986, s. 147-155.
 • Problemy ukształtowania narracji w powieści biograficznej J. Tynianowa "Puszkin". "Rossica Posnaniensia" 1986, z. XVIII, s. 101-129.
 • "Świat zza kryształowej szyby". Problemy rekonstrukcji systemu wartości w opowiadaniach Czechowa, [w:] Materiały sesji "Co badania filologiczne mówią o wartości" zorganizowanej przez Wydział Neofilologiczny UW, Warszawa 1987, s. 309-329.
 • Udział genre'ów mowy w narracji powieści Leonida Grossmana "Śmierć poety", [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Z aktualnych badań polskich nad językami i literaturami Wschodniosłowiańskimi, t. 25, Warszawa 1989, s. 133-150.
 • Opowieść jako sposób przeżywania świata. Opowiadania Czechowa z narratorem wskazanym w tytule, [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Antoni Czechów, t. 16, Warszawa 1989, s. 195-209.
 • Problemy komunikacji językowej we wczesnych opowiadaniach Antoniego Czechowa, [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, t. 18, Warszawa 1989, s. 135-147.
 • Ранние рассказы Чехова, [w:] Rocznik naukowo-dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Filologia Rosyjska z. 7/68, Rzeszów 1989, s. 41-54.
 • Iwan Turgieniew w pracach Michała Bachtina, [w:] Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Twórczość Iwana Turgieniewa a problemy literatury wczoraj i dzisiaj, t. 13, Warszawa 1990, s. 175-182.
 • Formy afabularne w prozie Antoniego Czechowa. WSP Zielona Góra 1990.
 • Komunikacja językowa w opowiadaniach Antoniego Czechowa. Niepowodzenia konwersacyjne bohaterów, [w:] Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Małe formy w literaturze rosyjskiej, nr 30, Olsztyn 1991, s. 31-38.
 • Literacka pamięć bohaterów Czechowa, [w:] Literatura i słowo. Wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne, Warszawa 1993, s. 52-60.
 • Проблемы языковой коммуникации в художественном мире Чехова, [w:] Молодые исследования Чехова, Moskwa 1993, s. 18-20 (tezy).
 • Motyw komunikacji językowej w świecie artystycznym Antoniego Czechowa,[w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańszczyzny, Zielona Góra 1994, s. 111-119.
 • Problemy komunikacji językowej w opowiadaniach Antoniego Czechowa. Porozumienia bohaterów w sytuacji snucia opowieści, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Pod red. L. Kapały, Gdańsk 1995, s. 87-97.
 • Религиозный мир человека и человеческое общение,[w:] Anton P. Čechov - Philosophische und Religiöse Dimensionen im Leben und im Werk. Vorträge des Zweiten Internationalen Čechov - Symposiums. Badenweiler, 20-24. Oktober 1994. Herausgegeben von Vladimir B Kataey, Rolf-Dieter Kluge, Reginę Nohejl. München 1997, s. 315-321.
 • Milczenie a komunikacja międzyludzka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa, Studia Rossica VI. Warszawa 1998, s. 45-54.
 • Twórczość Antoniego Czechowa jako komunikat o problemach komunikacji międzyludzkiej, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość - Kultura - Język. Kraków 1998, s. 205-210.
 • Opowiadania Antoniego Czechowa - studia nad porozumiewaniem się ludzi. Studia Rossica IX, Warszawa 2000.
 • Inne praca opublikowane:
 • Hasła do bibliografii adnotowanej: Puszkin w Polsce. 1950-1975. Bibliografia adnotowana. Praca zbiorowa pod red. naukową T. Kołakowskiego, Warszawa 1989, s.45-58 oraz s. 113-119.
 • Indeksy do tej bibliografii (we współautorstwie z M. Dobrogoszcz) Puszkin w Polsce, s. 129-208.
 • Tłumaczenia:
 • M. Biłinkis, A. Turowski, O pewnym tekście alchemicznym, [w:] Semiotyka kultury, Warszawa 1975, s. 206-211.
 • B. Uspienski, Gramatyczna poprawność i metafora poetycka, [w:] Semiotyka kultury, Warszawa 1975, s. 380-384.
 • O. Karpińska, Ł. Riewzin, Analiza semiotyczna wczesnych sztuk Ionesco (Łysa śpiewaczka, Lekcja), [w:] Semiotyka kultury, Warszawa 1975, s. 384-387.
 • S. Niekludow, "Sujet" a relacje przestrzenno-czasowe w rosyjskiej bylinie, [w:] Semiotyka kultury, Warszawa 1975, s. 388-391.
 • W. M. Papierny, Poetyka stylizacji w twórczości Andrieja Biełego. Przyczynek do problemu: Bieły a Gogol, "Pamiętnik Literacki" 1980, z. 4, s. 187-200.