odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Antoni Semczuk

Doktor habilitowany, profesor zwyczajny
Professor emeritus

Specjalność naukowa

filologia rosyjska

Dyscyplina

literaturoznawstwo

Dziedziny badań

literatura rosyjska drugiej połowy XX wieku w kraju i na emigracji

rosyjska kultura i literatura popularna.

literaturoznawstwo rosyjskie i słowiańskie

historia literatury rosyjskiej XIX i XX w.

związki literackie i kulturowe polsko-rosyjskie i rosyjsko-słowiańskie

Przynależność do towarzystw naukowych

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

American Association for the Advancement of Slavic Studies

Pełnione funkcje

1975-1981, 1993-1996 - Dyrektor Instytutu Rusycystyki

1987-1993 - Dziekan Wydziału Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej UW

1999-2002 - Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Prowadzone zajęcia

Seminaria magisterskie z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa rosyjskiego,

Wykład i ćwiczenia z historii literatury rosyjskiej XIX wieku

Główne publikacje książkowe

  • Lew Tołstoj, Warszawa 1963 (wyd. II - 1967, wyd. III - 1987).
  • Iwan Turgieniew, Warszawa 1970 (wyd. II - 1988).
  • Lermontow. Dramatyczny los poety. Warszawa 1992.

Inne informacje

  • od 1975 kierownik działu slawistyki w redakcji czasopisma Przegląd Humanistyczny
  • od kilku lat kierownik Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie Przegląd Rusycystyczny
  • od 1994 Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Doctor honoris causa Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. W. Łomonosowa