odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Elena Borisova-Yurkovskaya

e.borisova-yur@uw.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt

Dyscyplina:
 • Filozofia
Specjalności
 • Ontologia
 • Historia filozofii rosyjskiej
 • Literatura rosyjska
Podstawowy przedmiot badań
 • Filozofia, literatura i kultura rosyjska końca XIX i początku XX wieku
Kierunki badań
 • Zagadnienia metafizyczne w rosyjskiej filozofii, literaturze i sztuce Srebrnego Wieku
 • Koncepcje podmiotu w filozofii XX i XXI wieku
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Rosyjska myśl filozoficzna
 • Literatura rosyjska wobec innych dziedzin twórczości
Artykuły naukowе:
 1. Проблема символа в современной философии, (в:) Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3: Философия. Реферативный журнал, II, 2006, с. 5-15.
 2. Виртуальная реальность: ответ на вызовы современности, (в:) Высшее образование для XXI века: V международная конференция. Москва, 13 – 15 ноября, 2008: доклады и материалы. Москва, 2008, с. 89-95.
 3. Фотография и наука, (в:) Эврика. Научные работы студентов и аспирантов МГУТУ по гуманитарным и социально-экономическим наукам. Выпуск VII, под ред. В. Н. Ивановой, Москва, 2009, с. 286-300.
 4. Эстетические пути к трансцендентному: феномен символизма, (в:) Эврика. Научные работы студентов и аспирантов МГУТУ по гуманитарным и социально-экономическим наукам. Выпуск VII, под ред. В. Н. Ивановой, Москва, 2009, с. 276-286.
 5. Постнеклассическая субъективность в пространстве виртуального, (в:) Социально-гуманитарные исследования и технологии, II, № 2, 2013, с. 15-20.
Rozdziały w podręcznikach:
 1. Разделы I, II: Наука "логика", Понятие, (в:) Humanitas, Т. 1, Кн. 1. Философия. Логика, под ред. О. К. Филатова, Москва, 2007, с. 353-399.
 2. Раздел IV: Структура научного познания, (в:) История и философия науки и техники, под ред. С. В. Будбаевой, Москва, 2013, с. 98-123.