odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Gizela Grabińska

Doktor nauk humanistycznych

Aktualnie prowadzone zajęcia

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Pełnione funkcje

opiekun roku

Przynależność do towarzystw naukowych i inne funkcje reprezentowania IR UW poza uczelnią

Członek Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Publikacje:

 • Повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя» глазами читателя спустя 40 лет [w druku]

 • Усвоение студентами исторической лексики на материале фильма «Иван Васильевич меняет профессию» [w druku]

 • Aвтобиографическое начало в ранних произведениях Натальи Баранской [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2011, s. 243-248.

 • К концепту дома и семьи в ранних произведениях Натальи Баранской [w:] Literatura rosyjska XVIII-XXI w. Dialog idei i poetyk, pod red. O. Główkо i E. Sadzińskiej, Łódź 2010, s. 194-200.

 • Формирование лексических навыков на основании просмотра художественного фильма „Берегись автомобиля[w:] Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет», Lublin 2009, s. 82-86.

 • Масоны и масонские идеи в тетралогии „Мыслитель” Марка Алданова [w:] "Przegląd Rusycystyczny", Katowice-Warszawa, Nr 4, 2009.

 • Традиции и новые тенденции в передаче польских имен и фамилий на русский язык [w:] „Zeszyty Naukowe VIMateriały Szóstej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-MetodycznejTradycja i perspektywy dialogu języków i kultur”, Warszawa 2009, s. 127-132.

 • Язык и жизнь современной московской молодежи на материале сериала «Своя команда» [w:] Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет», Warszawa 2008, s. 59-62.

 • Трудности (последовательного) перевода, [w:] Коммуникативное поведение славянских народов, Warszawa 2007, s. 251-255.

 • Rewolucja w powieści Marka Ałdanowa „Dziewiąty thermidora”, [w:] „Przegląd Humanistyczny”, Warszawa, nr 3, 2007, s. 91-100.

 • Историческая тетралогия Марка Алданова " Мыслитель ", Уфа 2005.

Przedmiotem monografii jest tetralogia Marka Ałdanowa Myśliciel (1921-1927). Praca stanowi próbę jej całościowego omówienia. Badania są skoncentrowane wokół takich zagadnień, jak kategoria "przypadkowości" w historiozofii Marka Ałdanowa (rozdział III), tematy śmierci, starości oraz miłości (rozdział IV), zestawienie podróży do Europy Zachodniej w Myślicielu i w Listach rosyjskiego podróżnika Mikołaja Karamzina (rozdział V).

Praca prezentuje również sylwetkę Marka Ałdanowa oraz ogólną charakterystykę twórczości (rozdział I), omawia ewolucję powieści historycznej, poczynając od początku wieku XIX (Mikołaj Karamzin), do lat pięćdziesiątych XX wieku, w aspekcie powiązań koncepcji prozy Ałdanowa z tradycją wcześniejszą i usytuowania jego tetralogii w kontekście współczesnego mu rosyjskiego powieściopisarstwa historycznego (rozdział II).

 • Его Величество случай – о романе Марка Алданова "Девятое термидора", "Przegląd Rusycystyczny", Katowice-Warszawa, Nr 2, 2004.

 • Вопросы историософии в ранней публицистике Марка Алданова, [w:] Dawni i nowi. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa 2004.

 • "Русские путешественники" Николая Карамзина и Марка Алданова, [w:] Rosja literacka Od Karamzina do Sołżenicyna, Warszawa 2004.

 • Пьер Ламор как образ Вечного Жида в тетралогии Марка Алданова "Мыслитель", Studia Rossica, Warszawa, t. XII, 2003.

 • Motywy taneczne w powieści Marka Ałdanowa "Diabelski most" [w:] Taniec i literatura pod red. E. Czaplejewicza i J. Potkańskiego, Pułtusk-Warszawa 2002, s. 231-244.

 • Танцевальные мотивы, их роль и значение в романе Марка Алданова "Чертов мост", "Бельские просторы", Уфа, № 11, 2000.

Hobby

Psychologia (rozwój osobowości), rosyjska muzyka rockowa, gra na pianinie, regularne zajęcia różnymi sportami.