odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Joanna Wasiluk

j.wasiluk@uw.edu.pl
Doktor


Dyscyplina
Nauki filologiczne

Specjalności
Językoznawstwo rosyjskie

Podstawowy przedmiot badań
Dyskurs rosyjskich mediów

Kierunki badań

  • Metody opisu znaczenia wyrazu
  • Tendencje rozwoju współczesnego języka rosyjskich mediów
  • Pragmatyka dyskursu

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
  • Wstęp do językoznawstwa
  • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego
  • Leksykologia i leksykografia
  • Warsztat językoznawcy
Ważniejsze publikacje (link)