odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Katarzyna Roman-Rawska

Magister

katarzyna.roman@uw.edu.pl
Profil na academia.edu: https://uw.academia.edu/KatarzynaRoman

Pełnione funkcje:
Koordynatorka ds. mobilności w Instytucie Rusycystyki

Członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych:
Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Dyscyplina:
Filologia rosyjska

Specjalności:
 • Literaturoznawstwo
 • SocjologiaPodstawowy przedmiot badań:
 • Najnowsza literatura rosyjska (XX i XXI wiek)
 • Rosja współczesna
 • Kinematografia rosyjska
Kierunki badań:
 • Związki polityki i literatury
 • Współczesne rosyjskie pole literackie
 • Społeczne odczytania literatury i kinematografii rosyjskiej
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • Historia Literatury Rosyjskiej (1917-1945; od 1945 do czasów najnowszych)
 • Kinematografia i społeczeństwo rosyjskie. Warsztat krytycznej analizy filmu.
 • Wstęp do wiedzy o Rosji współczesnej
Ważniejsze publikacje (wybór):
Artykuły naukowe:
 • Społeczny pesymizm w prozie Romana Sienczina, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” tom 25/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 141-143.
 • Вторая волна нового русского реализма, [w:] Mladá rusistika - nové tendencie a trendy III, red. I. Dulebova, I. Posokhin, Wydawnictwo: Stimul, Bratysława 2015, s. 280-289.
 • Żywe dusze, czyli fantasmagoryczne wizje historii Rosji w powieści „ŻD” Dmitrija Bykowa. [w:] Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język, red. A. Ksenicz et al., Wydawnictwo: Morpho, Zielona Góra 2014, s. 203-210.
 • Протестная литература в России. Творчество Сергея Шаргунова [w:] Prazska Rusistika 2014, red. J. Konecny, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga, s. 194-204.
 • The Russian cinema of the dissolution (wraz z Tomaszem Rawskim), „Colloquia Humanistica” vol. 3/2014, red. J. Sujecka, wydawnictwo: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, s. 183-192.
 • How to Escape? The never-ending transition in the recent cinema of Bosnia-Herzegovina (2000-2012) (wraz z Tomaszem Rawskim), „Colloquia Humanistica” vol. 3/2014, red. J. Sujecka, Wydawnictwo: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, s. 193-206.
 • Zwrot polityczny w literaturze rosyjskiej, czyli Lewy Front Sztuki według Zachara Prilepina, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 6/2014, red. Bogusław Zieliński, Wydawnictwo: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 201-212.
Granty i projekty badawcze:
Tytuł projektu: Polityczny dialog ze społeczeństwem. Najnowsza rosyjska literatura społecznie zaangażowana (2000-2015)
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Program ETIUDA, nr 2015/16/T/HS2/00303
Okres realizacji: 01.10.2015-30.09.2016

Staże i stypendia naukowe:
 • Okres stażu: 01.05.2016-31.08.2016
  Miejsce stażu: Department of Russian and Slavonic Studies, School of Languages, Cultures and Area Studies,  Uniwersytet w Nottingham, Wielka Brytania
 • Okres stażu: 01.12.2013-30.09.2014
  Miejsce stażu: Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina
 • Okres stażu: 01.09.2010–31.01.2011
  Miejsce stażu: Wydział Socjologii, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Michaiła Łomonosowa, Rosja