odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Ludmiła Szypielewicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych

l.szypielewicz@uw.edu.pl

Pełnione funkcje:

 • członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
 • członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki
 • członek Komisji ds. Studenckich i Procesu Kształcenia
Członkowstwo w komitetach/radach redakcyjnych:
 • Russkij Jazyk za rubieżom (członek międzynarodowej rady redakcyjnej czasopisma, Federacja Rosyjska)
 • The American scholarly journal Cross-Cultural Studies:Education and Science (CCS&ES) (członek międzynarodowej rady redakcyjnej)
 • Преподавание языков в высших учебных заведениях нa современном этапе. Межпредметные связи. Научные исследования. Опыт. Поиски. Сборник научных трудов. (Харьковский Национальный университет имени В.Н.Каразина, Украина,  członek kolegium redakcyjnego)
 • Członek Prezydium MAPRYAL Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury od 2003 r. do dziś
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

Dyscyplina:
 • Nauki filologiczne (język francuski, język rosyjski, język angielski)
Specjalności:
 • językoznawstwo,
 • glottodydaktyka,
 • psycholingwistyka,
 • komunikacja międzykulturowa
Podstawowy przedmiot badań:
 • glottodydaktyka języków obcych,
 • psycholingwistyka,
 • internet
Kierunki badań:
 • metodyka nauczania Języka Rosyjskiego,
 • współczesne technologie informacyjne w nauczaniu,
 • internet w nauczaniu języków obcych, 
 • komunikacja międzykulturowa,
 • intelekt emocjonalny w nauczaniu języków obcych
Prowadzone  zajęcia (w różnych latach):
 • psycholingwistyka,
 • edukacja alternatywna,
 • gramatyka opisowa języka rosyjskiego,
 • metodyka nauczania języka rosyjskiego,
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego,
 • współczasne tendencje w glottodydaktyce,
 • podstawy dydaktyki,
 • praktyki pedagogiczne.
Publikacje zob. w PBN