odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Maryna Czwalińska

Magister filologii rosyjskiej

mczwalin@uw.edu.pl

Pełnione funkcje

 •   opiekun roku

Specjalność

 • Filologia rosyjska - dydaktyka języka rosyjskiego

Podstawowy przedmiot badań

 • Żargon młodzieży szkolnej.

Prowadzone zajęcia

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Praktyka tłumaczeniowa
 • Warsztaty tłumaczeniowe
 • Fonetyka języka rosyjskiego
 • Rosyjski język biznesu

Ważniejsze publikacje

Jako autor:

 • Wykorzystanie frazeologizmów w nauczaniu języka rosyjskiego studentów-rusycystów. w: Nowe rosyjskie realia i ich odzwierciedlenie we współczesnym języku rosyjskim. Materiały Konferencji, ART- Olsztyn 1994

 • Wykorzystywanie materiałów prasowych procesie nauczania języka rosyjskiego. w: Nowe rosyjskie realia i ich odzwierciedlenie we współczesnym języku rosyjskim. Materiały Konferencji, ART- Olsztyn 1996

 • Aktualne problemy akademickiego nauczania języka rosyjskiego w Polsce. w: Zbiór referatów z konferencji Język trzeciego tysiąclecia. Kraków. Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium 2005

 • "Куда ни кинь, всюду ... метафора" w: Materiały konferencji Nowe w teorii i praktyce opisu i nauczania języka rosyjskiego. Warszawa 2005

 • "По-русски читаем, всё понимаем" O czytaniu ze zrozumieniem tekstów rosyjskich. w: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język rosyjski w językowej i kulturalnej przestrzeni Europy i Świata. Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet.” Warszawa, UW. 2006

 • Wielki słownik polsko-rosyjski rosyjsko-polski. Wydawnictwo REA, Warszawa 2008 – redakcja. 1725 stron.

 • Rola komunikacji międzykulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Warszawa, 2008. s. 214. ISBN 978-83-61116-02-8; ISSN0 239-3506.

 • Czwarta Międzynarodowa konferencja naukowa "Język rosyjski w językowej i kulturowej przestrzeni Europy i Świata: człowiek, świadomość, komunikacja, Internet" (tom pokonferencyjny) Referat: Rola komunikacji międzykulturowej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Warszawa, 2008. s.690-695. ISBN 978-83-61116-03-5; ISSN 0239-3506

 • Praca z tekstem literackim w nauczaniu języka rosyjskiego na kierunkach niefilologicznych. w: I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna z cyklu: "Współczesna rusycystyka w kształtowaniu wspólnej europejskiej przestrzeni kulturowo-informacyjnej": Nauczanie języka rosyjskiego na kierunkach filologicznych i niefilologicznych. Lublin 2009. ISBN: 978-83-61-116-10-3 ISSN: 0239-3506

 • Metoda projektu jako część składowa podręcznika do PNJR jako obcego dla studentów-rusycystów. w : Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, UMCS, Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3137-6, s. 17-26.

 • Komunikacja międzykulturowa a nauczanie języków obcych. w : Nauczanie języka rosyjskiego studentów filologii rosyjskiej, cz. 2, UMCS, Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3137-6, s. 45-51.

 • Język młodzieży, kultura, czy jej brak. w: Tekst jako kultura, kultura jako tekst, WUG, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7326-786-2, s. 130-137.

 • Kiedy bogactwo nie cieszy. w: Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej. UMCS. Lublin 2012, ISBN 978-83-7270-978-3, s. 371-376.

 • Komunikacja międzykulturowa w ramach nauczania języków obcych dla potrzeb biznesu. w: Kultura a rynek. Interdyscyplinarne szkice humanistyczne. www.e-naukowiec.eu 2013. red. Ewa A. Jagiełło, Adam Szmidt ISBN 978-83-936418

Jako współautor:

 • O współczesnych pomocach dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego dla studentów – rusycystów (Metoda projektów jako część składowa podręcznika) // Publikacje edukacyjne – serwis ogólnopolski www.publikacje.edu.pl, 2007, Nr publikacji 4353

 • К вопросу о составлении современного пособия по РКИ для студентов – русистов // Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Варшава 2007, с. 22-27.