odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Magdalena Kuratczyk

m.kuratczyk@uw.edu.pl

Docent, Doktor nauk humanistycznych

Pełnione funkcje
 • Członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Rusycystyki
Dyscyplina
Nauki filologiczne

Specjalności
 • Językoznawstwo rosyjskie
 • Lingwistyka korpusowa


Przedmiot badań
 • Współczesne słownictwo rosyjskie
 • Morfologia współczesnego języka rosyjskiego
 • Leksykografia jedno- i dwujęzyczna
 • Korpusy z językiem rosyjskim
Kierunki badań
 • Rosyjska fleksja czasownikowa – system i funkcjonowanie
 • Tradycja i nowatorstwo w języku rosyjskim XXI w.
 • Narzędzia korpusowe w lingwistyce
 • Narzędzia korpusowe w dydaktyce języka rosyjskiego
Ważniejsze publikacje [link]

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego
 • Etnolingwistyka
 • Etnolingwistyka: świat przez pryzmat języka (seminarium licencjackie)
 • Językoznawstwo kulturowe
 • Język rosyjski XXI wieku
 • Funkcjonalne odmiany ruszczyzny
 • Współczesne słownictwo rosyjskie
 • Semantyka i słownik
 • Słownictwo rosyjskie i polskie w opisie leksykograficznym (seminarium magisterskie)
 • Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska
 • Analiza rosyjskiego dyskursu prawnego
Przynależność do towarzystw naukowych
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze