odsyłacze

 działalność

 publikacje

 dla kandydatów

 studenci

 koło naukowe
"Rosyjskie Horyzonty"

 Koło Naukowe
Współpracy i Dialogu ze Wschodem

 tok studiów

 dla pracowników

 akty prawne, regulaminyNasz adres:
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
tel. (+48 22) 55 34 228
fax. (+48 22) 55 34 227
e-mail: ir@uw.edu.pl
sprawy studenckie:
tel./fax (+48 22) 55 34 290
e-mail: dziennerus@uw.edu.pl

Webmaster:
dr Małgorzata Kornacka

Ostatnia aktualizacja:
19.07.2018


Piotr Michałowski

p.j.michalowski@uw.edu.pl

doktor nauk humanistycznych

Pełnione funkcje:
Opiekun I roku studiów II stopnia

Dyscyplina:
lingwistyka stosowana

Specjalności:
terminologia, terminografia, translatoryka

Podstawowy przedmiot badań:

 • terminografia jedno- i wielojęzyczna
 • translatoryka tekstów specjalistycznych
Kierunki badań:
 • Modelowanie terminograficzne
 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Publikacje: [link]

Zajęcia dydaktyczne prowadzone obecnie:
 • Analiza tekstu specjalistycznego
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska
 • Terminologia i terminografia
 • Tłumaczenie ustne
 • Warsztaty przekładowe 1, 2, 3
Zajęcia dydaktyczne prowadzone w latach ubiegłych:
 • Tłumaczenia specjalistyczne ustne
 • Tłumaczenia specjalistyczne pisemne
 • Tłumaczenia konferencyjne (symultaniczne i konsekutywne)
 • Teoria języków specjalistycznych
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Praktyczna nauka języka francuskiego
Inne:
 • Redaktor językowy czasopisma "Komunikacja Specjalistyczna" [link]
 • Wykłady gościnne w Uniwersytecie Tallińskim w ramach programu Erasmus+ – 2015 r.
 • Laureat stypendium "Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego" na realizację stażu w Państwowym Uniwersytecie Petersburskim – 2014 r.